Pirminę rezervaciją klientai gali padaryti žodžiu, paskambine telefonu, arba atsiuntę elektroninį laišką Nuomotojui. Pirminė rezervacija galioja 12 valandų nuo rezervacijos pradžios žodžiu ar laišku. Rezervavimo-užstato mokestis sudaro 100-200 eurų.

Rezervavimo būdai:

Reikalngi dokumentai:

Nenumatytos aplinkybes:

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Nuomotojas pasilieka  sau teisę atšaukti automobilio rezervaciją (dėl automobilio techninio gedimo ar autoįvykio), apie tai  nedelsiant informuojant klientą ir grąžinant jo sumokėtą rezervacijos-užstato sumą.

Buy now